doanh số bán hàng của khai thác mỏ than chì ở ấ

doanh số bán hàng của khai thác mỏ than chì ở ấ